Společné televizní antény - STA

Je mnoho způsobů jak přestavět, zrekonstruovat nebo upravit stávající analogovou STA ve vašem domě tak, aby vyhovovala pro příjem signálu DVB-T. Po konzultaci a obhlídce objektu navrhneme nejefektivnější řešení a postaráme se o hladký a bezproblémový průběh úprav.

Společnou televizní anténu lze též rozšířit o skupinový satelitní příjem. Společný satelitní příjem je ekonomicky výhodnější a navíc váš dům nehyzdí desítky individuálních satelitních antén, ale příjem je zajištěn jednou až dvěmi satelitními anténami pro celý dům.

Ne každý způsob je pro danou anténu vhodný, a ne každý způsob vyhovuje danému uživateli. Proto nás neváhejte kontaktovat, po dohodě s vámi na místě celý projekt zkonzultujeme, vysvětlíme dostupné možnosti a vy se sami na základě našich informací rozhodnete pro konkrétní řešení.


Na námi postavené nebo zrekonstruované STA poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne předání investorovi.


Servis společných televizních antén

  • Zajistíme pro vás veškeré opravy, servis a správu společných televizních antén.
  • Při uzavření smlouvy o správě vaší STA přebíráme za paušální měsíční poplatek starost a odpovědnost za údržbu, pravidelnou kontrolu a případné opravy vaší antény a anténních rozvodů.
  • Opravy STA provádíme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.
  • V přípdě poruch na STA, provádíme opravy i ve dnech pracovního volna (soboty, neděle a státní svátky).

Montáž a servis:

volejte 725 759 712 nebo 603 455 818